Kik

Ouderbijdrage

Zoals bij de meesten van jullie wel bekend is, heeft de Scholekster een oudercommissie (OC), bestaande uit klassenouders van alle jaarlagen.

Deze OC organiseert samen met het team van De Scholekster leuke activiteiten voor de leerlingen.
Voor het schooljaar 2020-2021 zijn dit onder andere, en afhankelijk van de Covid'19 maatregelen:

• Kinderboekenweek
• Sinterklaasfeest
• Kerstfeest
• Voorleesontbijt/De Nationale Voorleesdagen
• Paaslunch
• Koningsspelen
• Schoolkrant
• Zomerfeest
• Afscheid groep 8


Vrijwillige bijdrage

Ook dit schooljaar is de vrijwillige ouderbijdrage € 40,- per kind.

De activiteiten die de OC organiseert vallen buiten het normale lesprogramma.

Van deze ouderbijdrage betaalt de OC bijvoorbeeld de cadeaus en versiering voor het Sinterklaasfeest, de versieringen voor het Kerstfeest, de huur van de sportvelden voor de Koningsspelen, de drukkosten van de schoolkrant, het afscheid van groep 8 en de organisatie van het Zomerfeest.

Ook draagt de OC financieel bij aan activiteiten die de school organiseert, zoals het Artisbezoek.

Bij deze het vriendelijke verzoek om deze vrijwillige bijdrage van €40,- over te maken op onderstaand rekeningnummer.

Je mag het bedrag ook in delen overmaken.


NL45 INGB 0004 8802 50

t.n.v. Oudercomm 9e Montessorischool,


https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=rLPjCYuPFQ8U7th1aFzb3MUAhIHBO8Iu


De OC is op zoek naar een penningmeester.
Mocht je hier interesse in hebben, laat dit dan aan Nathalie weten.

 

 

 

Voor gezinnen met een laag inkomen heeft de gemeente bepaalde regelingen.