Kik

Opleiden in de school

Kwaliteit maak je samen!
Binnen ons schoolbestuur OOadA zijn er diverse opleidingsscholen. Onze school is er daar één van.

OOadA vindt het belangrijk om van en met elkaar te leren en om verder te professionaliseren.

Bij opleiden in school werken basisscholen van OOadA en lerarenopleidingen intensief samen om zo aanstaande leraren op te leiden in het vak van leerkracht.

 

De essentie van opleiden in de school is dat studenten in de opleidingsschool opgeleid worden door leerkrachten in de praktijk. De school biedt studenten hiermee een professionele leer- en werkplek.

De nieuwe kennis van studenten en de praktijkervaring van leerkrachten brengt binnen de scholen een dynamiek van samen leren op gang. Jaarlijks worden er, binnen de 22 scholen van OOadA, bijna 100 studenten opgeleid tot toekomstige leraren.

 

De mentoren (leerkrachten)  van de opleidingsscholen worden begeleid door bovenschoolse schoolopleiders. Zij kennen de scholen van OOadA goed, waardoor de communicatielijnen kort zijn.

De schoolopleiders zijn VELON gecertificeerd (www.velon.nl) en zijn goed op de hoogte van het curriculum van de PABO en UPvA (Universitaire Pabo van Amsterdam).

De schoolopleiders hebben een begeleidende en beoordelende taak.   

                                    

Met het opleiden in school werken wij aan de gezamenlijke toekomstbestendige opleiding van startbekwame aanstaande leraren in een grootstedelijke context. Veel studenten krijgen de mogelijkheid om na het behalen van het diploma door te stromen naar een reguliere baan op een van de OOadA scholen.

 

Binnen een opleidingsschool kan het betekenen dat u als ouder een stagiaire bij uw kind in de klas ontmoet. Deze stagiaires staan altijd onder verantwoordelijkheid van de mentor. Zij krijgen echter ook de ruimte om zelf lessen te verzorgen om zo het vak eigen te maken.