Kik

De school

De 9e Montessorischool “De Scholekster” is een openbare basisschool. Dat wil zeggen dat de school voor alle kinderen toegankelijk is. Elk kind en elke ouder moet zich hier thuis kunnen voelen.
“De Scholekster” is een Montessorischool. De ideeën en uitgangspunten van Maria Montessori vormen de basis van ons onderwijs, aangepast en bijgesteld aan de eisen van deze tijd.

Dat betekent: Leren met aandacht voor elk kind. Elk kind leert op een eigen manier, in zijn of haar tempo.

 

Waar staan we voor?

Vrijheid van werkkeuze, maar er wordt met regelmaat en onder begeleiding van de leerkracht aan elk schoolvak gewerkt.

Vrijheid van werktempo; begeleid naar de mogelijkheden van elk kind.
Vrijheid van beweging; kinderen mogen zelf werk pakken en opruimen, ze mogen aan tafel werken, op een kleedje of op de gang.

Vrijheid van herhaling, verwerking of verdieping van de leerstof.
Wanneer dit nodig is, gaat dit in overleg met de leerkracht en eventueel de intern begeleider.

Vrijheid om in overleg samen te werken. De groepen zijn heterogeen samengesteld, waardoor jongere kinderen kunnen leren van oudere kinderen en kinderen elkaar kunnen inspireren en uitdagen.