Kik

Schooltijden

Maandag | dinsdag | donderdag | vrijdag:

08.45 – 15.00 uur

 

Woensdag:

08.45 – 12.45 uur

Eén keer in de twee weken zijn de groepen 1 en 2 op woensdag vrij.

Brengen 

Vanaf 8.30 uur mogen de kinderen naar de klas gaan.

 

De leerkrachten starten om 8.45 uur met de les.
Het is belangrijk dat de kinderen op tijd in de klas, en de ouders op tijd uit de klas zijn, zodat de dag gezamenlijk rustig gestart kan worden. 

 

Ophalen  

OBA: linkerkant van het gebouw

OBB en OBC: bij de deur aan de achterkant van het eigen lokaal | rechterkant van het gebouw

MBB en MBA: bij de achterdeur op het schoolplein aan de kant van hun lokalen

MBC en MBD: bij de achterdeur op het schoolplein aan de kant van hun lokalen

 

De bovenbouwkinderen komen, via de voorkant van het gebouw, zelf door de poort naar buiten.

 

Voor de doorstroming is het van groot belang dat er geen fietsen in de poort worden gestald en dat daar niet wordt gewacht. 

 

 

Te laat in de klas.

 

- U krijgt een bericht van de leerkracht als uw kind 3 keer te laat in de klas is gekomen.

- Bij 6 keer te laat in de klas wordt u, door de leerkracht, uitgenodigd voor een gesprek.

- Bij 8 keer te laat in de klas volgt een gesprek met de directeur.

- Als uw kind in totaal 10 keer te laat is gekomen, zult u uitgenodigd worden door de leerplichtambtenaar.

- De leerkracht noteert alle keren dat een kind te laat komt in ons digitale administratiesysteem en alle leerkrachten zullen hetzelfde beleid hanteren.