Kik

Algemene informatie

De 9e Montessorischool ‘De Scholekster’ maakt deel uit van een combinatie van vier Montessorischolen (M4).
De school valt onder het Bestuur van het Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA).
Adres: Ruysdaelkade 215-1 hg, 1072 AW Amsterdam.
Algemeen directeur: Bert Groenewoud.

 

De 9e Montessorischool ‘De Scholekster’ is een openbare Montessori basisschool. Dat wil zeggen dat de school voor alle kinderen toegankelijk is. Elk kind en elke ouder kunnen zich hier thuis voelen. De ideeën en uitgangspunten van Maria Montessorivormen de basis van ons onderwijs, aangepast en bijgesteld aan de eisen van deze tijd.
Dat betekent: Leren met aandacht voor elk kind. Elk kind leert op een eigen manier, in zijn of haar tempo.

In een Montessorigroep zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in één groep (combinatieklassen). We spreken dan van de onderbouw (groep 1 en 2), middenbouw (groep 3, 4 en 5) en bovenbouw (groep 6, 7 en 8).
Overal in de maatschappij leven en werken mensen van verschillende leeftijden met elkaar. Mensen met (veel) ervaring en mensen die net beginnen kunnen veel van elkaar leren. Ook in het gezin is dat vaak het geval: de jongere kinderen worden geholpen door de oudere en de jongste leert veel van de oudere broertjes/zusjes.
In de Montessorigroep is dat ook zo. De oudste van een gezin is in de groep ook een keer jongste en andersom.
Als jongste van een groep kun (mag) je geholpen worden door een oudere en hoef je nog niet alles te kunnen.
Als oudste moet je van tijd tot tijd de jongere kinderen helpen, zonder dat het eigen werk er onder lijdt.
Dit is een heel goed leerproces. In principe blijven de kinderen langere tijd (drie jaar) bij dezelfde leerkracht. Dit biedt kinderen en leerkracht de mogelijkheid elkaar goed te leren kennen en een vertrouwensband op te bouwen. Aan het eind van het jaar verandert de groep maar gedeeltelijk. Nieuwe kinderen worden gemakkelijk opgenomen in de groep.