KIES

KIES biedt Kinderen In Een Scheiding de kans om in een veilige omgeving te vertellen over wat zij meemaken nu hun ouders uit elkaar zijn.

KIES is geen therapie, het is coaching van kinderen. Het maakt een kind sterker.

Vaak hebben kinderen vragen, zorgen en wensen. Bij KIES kunnen kinderen ongestoord praten en vertellen. Het (h)erkennen van gevoelens en soortgelijke ervaringen bij hun groepsgenoten sterkt kinderen.

 

Kort of lang geleden uit elkaar? Dit maakt niet uit, KIES is een laagdrempelige training voor alle kinderen die een scheiding van hun ouders meegemaakt hebben, of op dit moment meemaken.

 

Woensdag 11 januari start KIES in Oost.

Locatie: OKT Pontanusstraat 278.

Aanvang: 15.30u-16.55u.

Kinderen van groep 3 t/m groep 8 kunnen deelnemen.

Het zijn 6 bijeenkomsten, wekelijks.

Maximaal 9 kinderen kunnen deelnemen aan KIES.

Inschrijven kan tot uiterlijk 30 november a.s.

 

Er zijn geen kosten aan verbonden. U kunt uw kind(eren) digitaal inschrijven op kiesamsterdam.nl

Eveneens kunt u het deelnameformulier opvragen bij de ouder- en kindadviseur van uw school.

Op de website kiesamsterdam.nl is meer te lezen over KIES.

Ook kunt u voor vragen een mail sturen naar saskia@kiesamsterdam.nl.

 

‘’Ik heb een hulpknop in mijn hoofd.

Laatst heb ik die ingedrukt en kwam ik bij KIES terecht!’’

Meisje, 8 jaar

 

KIES biedt Kinderen In Een Scheiding de kans om in een veilige omgeving te vertellen over wat zij meemaken nu hun ouders uit elkaar zijn. KIES helpt kinderen om te leren kiezen voor henzelf, de scheiding is hen immers overkomen. KIES geeft kinderen een eigen ruimte en plek om in een veilige omgeving samen met andere kinderen stil te staan bij alles wat de scheiding met zich heeft meegebracht en wat ze misschien nog steeds meemaken.

 

KIES is geen therapie, het is coaching van kinderen. Het maakt een kind sterker. Vaak hebben kinderen vragen, zorgen en wensen. Bij KIES kunnen kinderen ongestoord praten en vertellen, zonder rekening hoeven te houden met de gevoelens van hun ouders. Het (h)erkennen van gevoelens en soortgelijke ervaringen bij hun groepsgenoten sterkt kinderen.


Wat doet KIES?
Kort of lang geleden gescheiden? Dit maakt niet uit, KIES is een laagdrempelige training voor alle kinderen die een scheiding van hun ouders meegemaakt hebben, of op dit
moment meemaken. Middels verhaal, (rollen-)spel, tekenen en andere creatieve werkvormen gaan de KIES coaches met uw kind(eren) in gesprek.

 

Na KIES
Na KIES hebben kinderen geleerd hun gedachten te verwoorden. Ze kunnen beter vertellen waar ze zich zorgen over maken of wat ze niet begrijpen. Kinderen en ouders kunnen hierdoor werken aan de voor hen best haalbare mogelijkheden. Dit helpt kinderen gemakkelijker hun eigen plek binnen de nieuwe situatie te vinden. Verder voelen kinderen zich opgelucht, de (h)erkenning van hun groepsgenoten helpt hen hierbij. Soms kunnen zelfs de prestaties op school verbeteren


Voor informatie en aanmelding
KIES bestaat uit 6 wekelijkse bijeenkomsten. KIES is er voor kinderen van 6 t/m 12 jaar en jongeren van 12 t/m 18 jaar. De KIES groep wordt naar passende leeftijden geformeerd.
KIES vindt plaats tijdens schooltijd, of na schooltijd middels een open inschrijving in het stadsdeel waar uw kind woont of op school zit. Vooraf aan KIES worden ouders benaderd voor een telefonisch intake gesprek. Na afloop vindt de evaluatie met ouders plaats. Er is geen schriftelijke verslaglegging.


U kunt uw kind(eren) digitaal inschrijven op kiesamsterdam.nl. Eveneens kunt u het deelnameformulier opvragen bij de Ouder- en kindadviseur of Intern Begeleider van uw school. Voor inhoudelijke vragen kunt u zich richten tot KIES-coach Saskia Klein
(info@kiesamsterdam.nl / 0614249466).

Het ondertekende deelnameformulier kunt u mailen naar bovenstaand mailadres. Op de website kiesamsterdam.nl is meer te lezen over KIES. Ook kunt u op deze site een aflevering van Klokhuis bekijken om een impressie van KIES te krijgen.


''Sinds mijn zoon bij KIES is geweest durft hij zijn verhaal te delen met mij en kunnen
we het hier samen over hebben. Dat geeft mij, als moeder, een heel fijn gevoel.''

Moeder jongen, 10 jaar