Kik

Zij-instroom

Kinderen ouder dan vier jaar die van school wisselen, worden zij-instromers genoemd.
Om iedereen een gelijke kans te geven, volgen we voor het aannemen van zij-instromers een vaste procedure die u zelf eenvoudig start.

De directeur en intern begeleider behandelen de aanmeldprocedure voor zij-instromers.

We hanteren de volgende criteria:

 

Er moet plaats zijn in de beoogde groep.

 

Op het ogenblik is er geen plaats in de groepen 1, 2 en 3

 

 

Er is een gesprek met de ouders over de reden van schoolwisseling.

Waarna we contact opnemen met de huidige school.
Alle schoolgegevens en andere belangrijke informatie worden aangeleverd en zijn verifieerbaar.
Eventuele begeleidings- en/of hulptrajecten zijn onderwerp van gesprek.

 

Bovenstaande procedure start met het invullen van dit formulier.
Na ontvangst van het ingevulde formulier wordt er contact met u opgenomen.
Met de verstrekte informatie wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk omgegaan.