Training voor ouders van jonge kinderen van 3 tot 8 jaar

Jengelen, niet luisteren en boze buien horen bij jonge kinderen. Maar als uw 3-jarige dochtertje niet ophoudt met krijsen omdat ze geen tv meer mag kijken, wat is dan verstandig om te doen? Hoe te reageren als uw 5-jarig zoontje zijn jongere zusje een duw geeft, omdat ze zijn speelgoed heeft afgepakt? En wat moet u doen als u uw zoontje naar de gang stuurt, maar hij komt steeds de woonkamer weer in? Het zijn pittige jaren, soms zwaar en heftig. Maar gelukkig ook levendig, vol met voorvallen waar ouders later met vertedering op terugkijken, of hartelijk om kunnen lachen. 
Wat is Pittige Jaren? 

Pittige jaren is een training voor ouders van jonge kinderen in de leeftijd van 3 t/m 8 jaar. Het programma richt zich op het versterken van opvoedingsvaardigheden van ouders, en heeft als doel u als ouders te leren hoe u het gedrag van uw kind kan veranderen. Op deze manier worden kinderen geholpen beter om te gaan met hun boosheid en worden hun sociale vaardigheden versterkt. In wetenschappelijk onderzoek is het positieve effect van het programma aangetoond in veel verschillende landen, waaronder Nederland

 

Voor wie is Pittige Jaren geschikt? 

Het programma is geschikt voor alle ouders die graag ondersteuning willen bij het opvoeden. Het programma richt zich op jonge kinderen die druk, dwars, of opstandig gedrag vertonen. Hierbij kunt u denken aan niet luisteren, boze buien, ruzie maken en over alles in discussie gaan.

 

Hoe ziet deze training eruit?

De training wordt in groepsverband gegeven en bestaat uit 14 wekelijkse sessies van twee uur. Tijdens de training worden ervaringen uitgewisseld en ontvangt u veel informatie. Er worden veel verschillende situaties besproken en er wordt geoefend. Verschillende onderwerpen komen aan bod zoals: spelen met je kind, prijzen en belonen, grenzen stellen en omgaan met ongewenst gedrag. 

In januari start er een nieuwe training!

Derde Daltonschool.

 

Aanmelden en informatie:

 

pittigejaren@ooada.nl

 

 

Pittige Jaren

 

Incredible Years

 

Aanmelden: Via OOadA